Ahşap Kalıpçı Seviye 3

  11UY0011-3 AHŞAP KALIPÇI  (SEVİYE 3) REV.02 A1 YETERLİLİK BİRİMİ
PERFORMANS SINAVI ADAY BİLGİLENDİRME FORMU
VERİLEN SÜRE: 60 .dk.   
UYGULAMA SINAVI AÇIKLAMASI: Aday uygulama sınavının bu biriminden başarılı olmak için en az %80 başarı sağlamalıdır.  
PERFORMANS İLE ÖLÇÜLMESİ ÖNGÖRÜLEN BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ  (BECERİ VE YETKİNLİKLER)
                                        
PUANLAMA
BY1- Çalışma alanını işe uygun hale getirir. 
1-Çalışacağı alandaki olumsuzlukları ortadan kaldırır 10
2-Çalışma alanındaki tehlikeleri tespit eder 10
3-Çalışma süresince tehlikeli hareketlerden kaçınır 10
BY2- Çalışma alanında kullanacağı araç, ekipman ve malzemeleri hazırlar
4-Çalışma alanında kullanacağı araç ve ekipmanı hazırlar 10
5-Kullanacağı malzemeleri çalışma alanına getirir.   10
BY3- İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanır
6-Baretini takar 15
7-Çelik burunlu ayakkabısını giyer  10
8-Koruyucu gözlüğünü kullanır 5
9-Reflektörlü yeleğini  giyer 10
10-İş elbisesini giyer 5
11-İş eldivenini kullanır 5
   
TOPLAM: 100
AÇIKLAMA;Aday KKD olmadan sınava alınmaz.Ayrıca KKD ları performans sınavı sonuna kadar kullanması esastır.  
   
Sınava Giren Adayın                                                                                                   Formu Teslim Alan  Mesyet Yetkilisinin

Adı Soyadı:                                                                                                                  Adı Soyadı :
Tarih         :                                                                                                                   Tarih          :

İmza          :                                                                                                                   İmza           : 

F119 01 Ahşap Kalıpçı A1 Aday Bilgilendirme Formu 

F119 02 Ahşap Kalıpçı A2 Aday Bilgilendirme Formu 

Ahşap Kalıpçı Seviye 3 Ulusal Yeterlilik