İnşaat İşçisi Seviye 2

  16UY0253-2  İNŞAAT İŞÇİSİ (SEVİYE 2) REV.00 ULUSAL YETERLİLİĞİ
A2/P1 YETERLİLİK BİRİMİ
PERFORMANS SINAVI ADAY BİLGİLENDİRME FORMU
 
     
SINAV SÜRESİ:   60  dk                                        SINAV BAŞLANGIÇ.:...........                                  SINAV BİTİŞ:..................
PERFORMANS  SINAVI  AÇIKLAMASI:Bu birimden başarılı olabilmek için öncelikle yıldızlı birimler olan kritik adımlardan sonrada performans sınavının genelinden en az %60 başarı sağlanmalıdır.
AÇIKLAMA:1- Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.
AÇIKLAMA:2- Sınavdan önce adaylara Ek A2-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesinde belirtilen adımlar (iş sağlığı ve güvenliği, kritik adımlar vb.) konusunda bilgilendirme yapılır. 
PERFORMANS SINAVI  İLE ÖLÇÜLMESİ ÖNGÖRÜLEN BECERİ YETKİNLİKLER.
                                        
SÜRE PUANLAMA
* BY1-Yapılacak işe uygun olarak tespit edilen kişisel koruyucu donanımları kullanır. *  4  DK 10
1-Reflekte yelek  *    
2-Baret  *    
3-Koruyucu ayakkabı  *    
4-İş eldiveni *    
5-İş elbisesi *    
6-Koruyucu gözlük *    
7-Emniyet Kemeri  *    
BY.2-Kendisine verilen talimat doğrultusunda  İSG ile ilgili alınan önlemlere uyar.  3 DK 6
BY.4  Çalışma ortamında yer alan ahşap kalıp malzemelerini gösterir.  3 DK 7
         Soru:İsimlerini sayacağım  ahşap kalıpta  kullanılan malzemeleri  gösteriniz.    
                   1-Pala testere    
                   2-6 lık Çivi    
                   3-Hortumlu su terazisi    
                   4-su terazisi    
                   5- Beşon (5*10) kereste    
BY.5 Birleştirilmiş ahşap kalıp malzemelerini kendisine gösterilen yere taşır.  3 DK 4
       Soru:1-Hazırlanmış olan  kiriş  yan kanadı nı gösterilen yere taşıyınız.    
       Soru:2-Hazırlanmış olan  T  başlıklı  dikmeyi gösterilen yere  taşıyınız.    
BY.6 Kendisine verilen ahşap kalıp malzemesini, tarif edilen ölçü ve özelliklerde hazırlar.  4 DK 5
       Soru:150 cm uzunluğunda 45 cm genişliğinde  4 klepeli kanat  tahtası hazırlayınız.    
BY.7 İş güvenliği kurallarına uyarak kalıpçının nezaretinde kalıpları söker

BY.8 Sökülen ahşap kalıpların temizliğini, bakımını ve istiflenmesini yapar. 
4 DK 5
    Soru: Kiriş  kanadı  ve T başlıklı dikmeyi  sökerek malzemeleri temizleyip istifleyiniz.    
BY.9- Çalışma ortamında yer alan betonarme demircisinin kullanacağı donatı elemanlarını gösterir. 2 DK 8
   Soru: Sizden  istediğim betonarme demircisi malzemelerini gösteriniz.    
BY.10-Donatı elemanlarını marka edilen yerlerden betonarme demircisi nezaretinde keserek, gruplandırır.

BY.11- Kesilen ve gruplandırılan donatı elemanlarını montaj yerlerine taşır.

.
3 DK 5
    Soru: Verilen çap ve ölçüdeki demirleri keserek  guruplandırınız ve size  gösterilen yere taşıyınız.    
BY.12- Kalıp kanatları kapatılmadan önce, betonarme elemana uygun olan pas payı elemanlarını gösterir.  3 DK 4
     Soru: Sizden istenen paspayı elemanlarını getiriniz.    
BY.13- Beton dökümü ve sıkıştırmada kullanılacak aletleri gösterir.  2 DK 4
     Soru: Sizden istenen beton dökümünde  kullanılan alet  ve malzemeleri  gösteriniz.    
BY.14- Beton dökümü ve sıkıştırmada kullanılacak aletlerin taşınmasına yardımcı olur.  2 DK 4
    Soru: İsmini söyleyeceğim betonda kullanılan malzemeleri çalışma alanına getiriniz.    
BY.15- Beton dökümü, sıkıştırma ve kürleme işlemleri esnasında betoncuya nasıl yardımcı olacağını anlatır.  2 DK 4
     Soru: Beton Dökümü Öncesinde ve Beton Dökümü Esnasında Uyulacak Kuralları okuyorum  DOĞRU veya  YANLIŞ diyerek  cevaplayınız.    
BY.16- Çalışma ortamında yer alan duvarcının kullanacağı malzemeleri gösterir.  2 DK 4
     Soru: İsmini sayacağım duvarcı malzemelerini gösteriniz.    
BY.17- Örgü harcının yapılacağı yeri temizleyerek, harç için gerekli malzemeleri taşır.  3 DK 4
     Soru: Size  gösterilen alana 4 teneke(kova)kum(0.3) 1 torba  toz kireç ve  2 kova  su taşıyınız.    
BY.18- Harç yapılacak yeri temizleyerek, harç için kullanılacak malzemeleri talimatlar doğrultusunda getirir.
 
3 DK 5
     Soru: Size gösterilen alana  harç yapımında kullanılacak malzemeleri getiriniz.    
BY.19- Kullanılacak harcı, duvarcı/sıvacı nezaretinde belirtilen özellik ve kıvamda hazırlar.  3 DK 4
     Soru: Getirdiğiniz malzemeler ile plastik kıvamda kaba sıva harcı hazırlayınız.    
BY.20- Duvar örme işlemi esnasında duvarcıya malzeme tedarikini sağlar.  3 DK 4
      Soru: Aşağıda isimleri ve  miktarları  verilen  malzemeleri duvarcı için getiriniz.    
BY.21- Lento ve hatıl kalıplarını taşır.  2 DK 2
SÖZLÜ SINAV İLE ÖLÇÜLMESİ ÖNGÖRÜLEN BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ
                                        
SÜRE PUANLAMA
BY.22- Çalışma ortamında yer alan sıvacının kullanacağı malzemeleri gösterir.  3 DK 2
      Soru: İsimlerini sayacağım sıvacı malzemelerini gösteriniz.    
BY.23- Söve veya ön dökümlü elemanları montaj alanına taşır.  3 DK 2
       Soru: Ön dökümlü elemanları size gösterilen montaj alanına taşıyınız.     
BY.24 -İş sonrası çalışma alanı ve çevre ile ilgili temizliği yapar.
BY.3- Yapacağı/yapılacak işlerde çalışma ortamının temiz bulunmasını sağlar. 
3 DK 2
        Soru: Çalışma esnasında  Kullandığınız bütün araç gereç ve KKD   leri temizleyerek teslim ediniz. Çevreyi  ve Çalışma Ortamını  temiz bir şekilde bırakınız.    
TOPLAM: 60 DK 100
     
*Bu birim (BY1)kritik  adımdır.Bu birimdeki uygulamaların herhangi birinden başarısız olunduğunda toplam puanı ne olursa olsun başarısız olarak değerlendirilir.
Sınava Katılan Adayın                                                                    Formu Teslim Alan Mesyet Yetkilisinin

Adı Soyadı                  :                                                                     Adı Soyadı                  :  

Tarih                           :                                                                     Tarih                            : 

İmza                            :                                                                      İmza                            :

F119 12 İnşaat İşçisi Seviye 2 A1 Aday Bilgilendirme Formu 

F120 12 İnşaat İşçisi Seviye 2 A2 Aday Bilgilendirme Formu 

İnşaat İşçisi Seviye 2 Ulusal Yeterlilik