İskele Kurulum Elemanı Seviye 3

  12UY0056-3  İSKELE KURULUM ELEMANI   
 (SEVİYE 3) REV 01 A1 YETERLİLİK BİRİMİ
PERFORMANS SINAVI
ADAY BİLGİLENDİRME FORMU
VERİLEN SÜRE: 60 dk.   
UYGULAMA SINAVI AÇIKLAMASI: Bu birimden başarılı olabilmeniz için  en az % 80 başarı sağlamanız gerekmektedir.  
PERFORMANS İLE ÖLÇÜLMESİ ÖNGÖRÜLEN BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ (BECERİ VE YETKİNLİKLER) PUANLAMA
BY1.İş sağlığı ve güvenliği için uygun KKD’leri kullanır. 
1.Reflekte Yelek Giymek 3
2.Baret Takmak 5
3.İş ayakkabısını giymek 5
4.İş eldiveni kullanmak 5
5.Koruyucu gözlük takmak 3
6.İşe  Kıyafeti giymek 4
7. Emniyet kemeri takmak 5
BY2.Kazaya sebebiyet verecek davranışlardan kaçınır.
1.Uygun hızda çalışmak 5
2.Dikkatli ve temkinlı çalışmak 5
BY.3 Alanı güvenlik şeridi ile çevirir.
1.Güvenlik şeridini çekti 5
2.Uyarı Levhalarını astı 5
BY.4 Çalışma alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar
1. İskelenin kurulacağı alanını temizledi 5
2.Yabancı maddeleri uzaklaştırdı. 5
BY.5 Yüksekte çalışma kurallarına uyar. 
1.Yüksekte çalışmada emniyet kemerinin bağlantı noktasını doğru seçti 10
2.Tehlikeli hareket ve davranışlarda bulunmadı 10
BY.6 Projeye uygun olarak listelenen malzemelerin çalışma alanına güvenli bir şekilde getirilerek, listeye uygunluğunu, kullanılabilirliğini, orijinalliğini ve standartlara uygunluğunu kontrol eder
1.Kullanacağı malzemeleri çalışma ortamına doğru seçti 5
2.Araç ve gereci amacına uygun doğru kullandı 5
3.Çalışma alanını temizledi 5
4. Uygunluk kontrolü yaptı 5
   
   
TOPLAM: 100
   
Sınava Katılan Adayın                                                                 Formu Teslim Alan Mesyet Yetkilisinin

Adı Soyadı                  :                                                                Adı Soyadı                  :  

Tarih                           :                                                                Tarih                            : 

İmza                            :                                                                 İmza                             :

 

F119 13 İskele Kurulum  A1  Aday  Bilgilendirme Formu

F119 14 İskele Kurulum  A2  Aday  Bilgilendirme Formu

İskele Kurulum Elemanı Seviye 3 Ulusal Yeterlilik