Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3

  12UY0051-3 SERAMİK KARO KAPLAMACISI (SEVİYE 3) ULUSAL YETERLİLİĞİ
A1 YETERLİLİK BİRİMİ
UYGULAMA SINAVI ADAY BİLGİLENDİRME FORMU
VERİLEN SÜRE: …………………………….dk.   
UYGULAMA SINAVI AÇIKLAMASI: Aday uygulama sınavının bu biriminden başarılı olmak için en az %80 başarı sağlamalıdır.  
PERFORMANS İLE ÖLÇÜLMESİ ÖNGÖRÜLEN BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ (BECERİ YETKİNLİKLER) PUAN
1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ AÇIKLAR.
1: Çalışma sahasındaki risk faktörlerini açıklar.  15
2: İş sağlığı ve iş güvenliği için kullanması gereken KKD’leri açıklar.  15
3: Oluşabilecek aksaklıklarda alınması gereken önlemleri açıklar.  10
4: İlk yardımda kullanılacak alet, ekipman ve iletişim araçlarını listeler.  15
5: İş güvenliği ve işçi sağlığı açısından çalışma ortamının nasıl olması gerektiğini listeler.  10
2. ÇEVRESEL RİSKLERİN AZALTILMASI KONUSUNDA YAPILMASI GEREKENLERİ AÇIKLAR
1: Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için yapılması gereken ayırma ve sınıflandırma işlemlerini açıklar.  15
2: Tehlikeli ve zararlı atıkları talimatlara uygun olarak nasıl sınıflandırıp ayrıştırılacağını açıklar.  10
3: Tehlikeli ve zararlı atıkların nasıl depolanması gerektiğini açıklar.  10
TOPLAM: 100
Ekte verilen soruyu okudum ve  anladım.
Ayrıca sınav komisyonu soru ile ilgili gerekli açıklamayı yapmıştır.
Sınava Katılan Adayın                                                                 Formu Teslim Alan Mesyet Yetkilisinin

Adı Soyadı                  :                                                               Adı Soyadı                    :  

Tarih                           :                                                               Tarih                            : 

İmza                            :                                                               İmza                             :

F119 15  Seramik Karo  A1  Aday  Bilgilendirme Formu 

F119 16  Seramik Karo  A2  Aday  Bilgilendirme Formu

Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3 Ulusal Yeterlilik