Betonarme Demircisi Seviye 3

  11UY0012-3  BETONARME DEMİRCİSİ (SEVİYE 3) REV.02
ULUSAL YETERLİLİĞİ A1 YETERLİLİK BİRİMİ
PERFORMANS SINAVI ADAY  BİLGİLENDİRME FORMU
VERİLEN SÜRE:  60 dk.   
UYGULAMA SINAVI AÇIKLAMASI: Aday uygulama sınavının bu biriminden başarılı olmak için en az %80 başarı sağlamalıdır.  
PERFORMANS İLE ÖLÇÜLMESİ ÖNGÖRÜLEN BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ (BECERİ VE YETKİNLİKLER) PUANLAMA
BY1-Çalışma alanını işe uygun hale getirir
1-  Çalışma alanındaki tehlikeleri tespit eder 10
 2- Tehlike ve tehlike kaynaklarını ortadan kaldırmak için çalışma yapar 10
BY2-Çalışma alanında kazaya sebebiyet verecek davranışlardan kaçınır. 
3-Çalıştığı alanın temiz kalmasına özen gösterir 10
4-Çalışma alanının düzenli olmasına özen gösterir 10
5-Çalışma süresince tehlikeli davranış ve hareketlerden kaçınır 10
BY3-İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanır. 
6-Baretini kullanır 10
7-Çelik burunlu ayakkabısını kullanır 10
8-Koruyucu gözlüğünü kullanır 5
9-Reflektörlü yeleğini  giyer 10
10-İş elbisesini giyer 5
11-İş eldivenini kullanır 10
TOPLAM: 100
Sınava Katılan Adayın                                                                Formu Teslim Alan Mesyet Yetkilisinin

Adı Soyadı :                                                                                 Adı Soyadı :  

Tarih          :                                                                                 Tarih           : 

İmza           :                                                                                 İmza           :

F119 05  Betonarme Demircisi  A1 Aday Bilgilendirme Formu 

F119 06  Betonarme Demircisi  A2 Aday Bilgilendirme Formu 

Betonarme Demircisi Seviye 3 Ulusal Yeterlilik