Yönetimin Taahhütü

BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET adına gerçekleştirilen personel belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personelin, komitelerin, sınav yapıcıların ve belgelendirmede karar vericilerin  kararlarını ve çalışmalarını hiçbir kişi veya kuruluş etkileyemez. BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET kararlarını ve faaliyetlerini etkileyebilecek her türlü idari , hukuki ,  ticari – mali  ve  diğer baskılardan uzak bir yapı oluşturmuştur. BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET tarafından hazırlanan bu taahhüt ile bu yapı garanti altına alınmıştır.

BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET’ de personel belgelendirme faaliyetleri Sendika faaliyetlerinden bağımsız olarak, TS EN ISO 17024 Personel Belgelendirme Standardı  kapsamında ulusal ve uluslararası standartlar esas alınarak eğitimli, yetenekli ve tecrübeli personel ile bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve gizlilik prensipleri temel alınarak gerçekleştirilmektedir. Personelin ücretleriyse personel belgelendirme hizmetlerinden alınan ücretlerden bağımsız olarak değerlendirilir.

BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET’ de çıkar çatışması olabilecek hususlar kontrol edilmekte, yönetilmekte ve bu sayede tüm belgelendirme aşamaları boyunca adaylara adil ve eşit davranıldığını garanti altına alınmaktadır.

Bayındır Memur-Sen MESYET’te Objektiflik ve Tarafsızlık Politikası gereği bir sınav, tarafsızlık için kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunda belgelendirme yapılmaz.

Belgelendirilmek üzere başvuran yada belgelendirilmiş adaylara ait her tür bilgi, belge ve doküman Gizlilik Politikamız gereği gizli kalacak ve her tür bilgi, belge ve dokümanın güvenliği sağlanacaktır. Bayındır Memur-sen  MESYET belgelendirme prosesi sırasında  veya başvuru sahibi ,aday veya belgelendirilmiş kişinin haricindeki  kaynaklardan  elde ettiği bilgileri, kanunlar  bilgilerin ifşa edilmesini zorunlu kılmadığı sürece ,bireyin (başvuru sahibi , aday veya belgelendirilmiş kişinin )yazılı onayı olmaksızın açıklanmamasını güvence altına alır. MESYET gizli bilgileri kanunlar gereği ifşa etmek zorunda kalırsa ilgili kişi kanunlarda aksi belirtilmediği sürece hangi bilgilerin ifşa edileceği konusunda  bilgilendirilecektir.

Personel belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO/IEC 17024 ve ilgili EA, IAF ve TÜRKAK rehber dokümanları çerçevesinde en iyi şekilde yürütülmesi, hizmet sunduğumuz kesimlerin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikâyetlerin en alt düzeyde tutulabilmesi için gerekli bütün kaynaklar sürekli olarak sağlanacaktır. Bu faaliyetlerimizde görev alan personelimizin gerek kendi gelişimleri gerekse personel belgelendirme hakkındaki yetkinliklerinin standart ve uygulamalardaki gelişmelere/yeniliklere ayak uydurabilmesi için gerekli eğitimlerin düzenli ve planlı bir şekilde temin edileceğini, belgelendirme faaliyetleri esnasında çalışanlarımıza hiçbir baskı ve zorlama uygulanmayacağını beyan ve taahhüt ederiz.

BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET adına gerçekleştirilen personel belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personelin, komitelerin, sınav yapıcıların ve belgelendirmede karar vericilerin  kararlarını ve çalışmalarını hiçbir kişi veya kuruluş etkileyemez. BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET kararlarını ve faaliyetlerini etkileyebilecek her türlü idari , hukuki ,  ticari – mali  ve  diğer baskılardan uzak bir yapı oluşturmuştur. BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET tarafından hazırlanan bu taahhüt ile bu yapı garanti altına alınmıştır.

BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET’ de personel belgelendirme faaliyetleri Sendika faaliyetlerinden bağımsız olarak, TS EN ISO 17024 Personel Belgelendirme Standardı  kapsamında ulusal ve uluslararası standartlar esas alınarak eğitimli, yetenekli ve tecrübeli personel ile bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve gizlilik prensipleri temel alınarak gerçekleştirilmektedir. Personelin ücretleriyse personel belgelendirme hizmetlerinden alınan ücretlerden bağımsız olarak değerlendirilir.

BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET’ de çıkar çatışması olabilecek hususlar kontrol edilmekte, yönetilmekte ve bu sayede tüm belgelendirme aşamaları boyunca adaylara adil ve eşit davranıldığını garanti altına alınmaktadır.

Bayındır Memur-Sen MESYET’te Objektiflik ve Tarafsızlık Politikası gereği bir sınav, tarafsızlık için kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunda belgelendirme yapılmaz.

Belgelendirilmek üzere başvuran yada belgelendirilmiş adaylara ait her tür bilgi, belge ve doküman Gizlilik Politikamız gereği gizli kalacak ve her tür bilgi, belge ve dokümanın güvenliği sağlanacaktır. Bayındır Memur-sen  MESYET belgelendirme prosesi sırasında  veya başvuru sahibi ,aday veya belgelendirilmiş kişinin haricindeki  kaynaklardan  elde ettiği bilgileri, kanunlar  bilgilerin ifşa edilmesini zorunlu kılmadığı sürece ,bireyin (başvuru sahibi , aday veya belgelendirilmiş kişinin )yazılı onayı olmaksızın açıklanmamasını güvence altına alır. MESYET gizli bilgileri kanunlar gereği ifşa etmek zorunda kalırsa ilgili kişi kanunlarda aksi belirtilmediği sürece hangi bilgilerin ifşa edileceği konusunda  bilgilendirilecektir.

Personel belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO/IEC 17024 ve ilgili EA, IAF ve TÜRKAK rehber dokümanları çerçevesinde en iyi şekilde yürütülmesi, hizmet sunduğumuz kesimlerin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikâyetlerin en alt düzeyde tutulabilmesi için gerekli bütün kaynaklar sürekli olarak sağlanacaktır. Bu faaliyetlerimizde görev alan personelimizin gerek kendi gelişimleri gerekse personel belgelendirme hakkındaki yetkinliklerinin standart ve uygulamalardaki gelişmelere/yeniliklere ayak uydurabilmesi için gerekli eğitimlerin düzenli ve planlı bir şekilde temin edileceğini, belgelendirme faaliyetleri esnasında çalışanlarımıza hiçbir baskı ve zorlama uygulanmayacağını beyan ve taahhüt ederiz.

BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET adına gerçekleştirilen personel belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personelin, komitelerin, sınav yapıcıların ve belgelendirmede karar vericilerin  kararlarını ve çalışmalarını hiçbir kişi veya kuruluş etkileyemez. BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET kararlarını ve faaliyetlerini etkileyebilecek her türlü idari , hukuki ,  ticari – mali  ve  diğer baskılardan uzak bir yapı oluşturmuştur. BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET tarafından hazırlanan bu taahhüt ile bu yapı garanti altına alınmıştır.

BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET’ de personel belgelendirme faaliyetleri Sendika faaliyetlerinden bağımsız olarak, TS EN ISO 17024 Personel Belgelendirme Standardı  kapsamında ulusal ve uluslararası standartlar esas alınarak eğitimli, yetenekli ve tecrübeli personel ile bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve gizlilik prensipleri temel alınarak gerçekleştirilmektedir. Personelin ücretleriyse personel belgelendirme hizmetlerinden alınan ücretlerden bağımsız olarak değerlendirilir.

BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET’ de çıkar çatışması olabilecek hususlar kontrol edilmekte, yönetilmekte ve bu sayede tüm belgelendirme aşamaları boyunca adaylara adil ve eşit davranıldığını garanti altına alınmaktadır.

Bayındır Memur-Sen MESYET’te Objektiflik ve Tarafsızlık Politikası gereği bir sınav, tarafsızlık için kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunda belgelendirme yapılmaz.

Belgelendirilmek üzere başvuran yada belgelendirilmiş adaylara ait her tür bilgi, belge ve doküman Gizlilik Politikamız gereği gizli kalacak ve her tür bilgi, belge ve dokümanın güvenliği sağlanacaktır. Bayındır Memur-sen  MESYET belgelendirme prosesi sırasında  veya başvuru sahibi ,aday veya belgelendirilmiş kişinin haricindeki  kaynaklardan  elde ettiği bilgileri, kanunlar  bilgilerin ifşa edilmesini zorunlu kılmadığı sürece ,bireyin (başvuru sahibi , aday veya belgelendirilmiş kişinin )yazılı onayı olmaksızın açıklanmamasını güvence altına alır. MESYET gizli bilgileri kanunlar gereği ifşa etmek zorunda kalırsa ilgili kişi kanunlarda aksi belirtilmediği sürece hangi bilgilerin ifşa edileceği konusunda  bilgilendirilecektir.

Personel belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO/IEC 17024 ve ilgili EA, IAF ve TÜRKAK rehber dokümanları çerçevesinde en iyi şekilde yürütülmesi, hizmet sunduğumuz kesimlerin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikâyetlerin en alt düzeyde tutulabilmesi için gerekli bütün kaynaklar sürekli olarak sağlanacaktır. Bu faaliyetlerimizde görev alan personelimizin gerek kendi gelişimleri gerekse personel belgelendirme hakkındaki yetkinliklerinin standart ve uygulamalardaki gelişmelere/yeniliklere ayak uydurabilmesi için gerekli eğitimlerin düzenli ve planlı bir şekilde temin edileceğini, belgelendirme faaliyetleri esnasında çalışanlarımıza hiçbir baskı ve zorlama uygulanmayacağını beyan ve taahhüt ederiz.

 

                                                                                                         

        Soner Can TUFANOĞLU

            Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı