İnşaat Boyacısı Seviye 3

  11UY0023-3 İNŞAAT BOYACISI (SEVİYE 3) REV.02
 ULUSAL YETERLİLİĞİ A1 YETERLİLİK BİRİMİ
PERFORMANS SINAVI
ADAY BİLGİLENDİRME FORMU
VERİLEN SÜRE: 60 dk.   
UYGULAMA SINAVI AÇIKLAMASI: Aday uygulama sınavının bu biriminden başarılı olabilmesi için %80 başarı sağlamalıdır.  
PERFORMANS İLE ÖLÇÜLMESİ ÖNGÖRÜLEN BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ (BECERİ VE YETKİNLİKLER) PUANLAMA
BY.1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ KKD LERİ KULLANIR.
1-Baretini kullanır 10
2-Çelik burunlu ayakkabısını kullanır 10
3-Koruyucu gözlüğünü kullanır 5
4-Reflektörlü yeleğini  giyer 10
5-İş elbisesini giyer 5
6-İş eldivenini kullanır 5
7-Maskesini Kullanır 5
BY.2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ALINAN ÖNLEMLERE UYAR
7-Çalışma süresince tehlikeli hareketlerden kaçınır 10
8-Mevcut uyarı ikaz ve yasaklayıcı işaret ve levhalara uyar 10
BY.3 ÇALIŞMA ALANININ TEMİZ VE DÜZENLİ TUTULMASINI SAĞLAR
9-Çalıştığı alanın temiz kalmasına özen gösterir.           10
10-Çalışma alanının düzenli olmasına özen gösterir 10
11-Çalışma süresince tehlikeli hareketlerden kaçınır 10
TOPLAM: 100
Sınava Katılan Adayın                                                               Formu Teslim Alan Mesyet Yetkilisinin

Adı Soyadı                  :                                                               Adı Soyadı                                         :  

Tarih                           :                                                               Tarih                                                   : 

İmza                            :                                                                İmza                                                   :

F119 10  İnşaat Boyacısı  A1  Aday Bilgilendirme Formu 

F119 11  İnşaat Boyacısı  A2  Aday Bilgilendirme Formu 

İnşaat Boyacısı Seviye 3 Ulusal Yeterlilik