Sıvacı Seviye 3

  11UY0024-3 SIVACI  (SEVİYE 3) REV  01 ULUSAL YETERLİLİĞİ
A1 YETERLİLİK BİRİMİ PERFORMANS  SINAVI
ADAY BİLGİLENDİRME FORMU
 
   
VERİLEN SÜRE: 60  dk.   
UYGULAMA SINAVI AÇIKLAMASI: Aday uygulama sınavının bu biriminden başarılı olmak için en az %80 başarı sağlamalıdır.  
PERFORMANS İLE ÖLÇÜLMESİ ÖNGÖRÜLEN BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ
                         (BECERİ VE YETKİNLİKLER)
PUANLAMA
BY1-İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanır. 
1-Baretini kullanır 10
2-Çelik burunlu ayakkabısını kullanır 10
3-Koruyucu gözlüğünü kullanır 5
4-Reflektörlü yeleğini  giyer 5
5-İş elbisesini giyer 5
6-İş eldivenini kullanır 5
BY2-İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemlere uyar.
7-Çalışma süresince tehlikeli hareketlerden kaçınır 10
8-Mevcut uyarı ikaz ve yasaklayıcı işaret ve levhalara uyar 10
BY3-Çalışma alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar. 
9-Çalıştığı alanın temiz kalmasına özen gösterir 10
10-Çalışma alanının düzenli olmasına özen gösterir.   10
11-Çalışma süresince tehlikeli hareketlerden kaçınır 10
BY4-Kullanacağı  malzemeleri uygulama ortamına yeterli miktarda temin eder. 
12-Malzeme listesi yapar 5
13-İş güvenliği kurallarına riayet ederek malzeme temin eder 5
 TOPLAM: 100
   
   
Sınava Katılan Adayın                                                                           Formu Teslim Alan Mesyet Yetkilisinin

Adı Soyadı                  :                                                                            Adı Soyadı                  :  

Tarih                           :                                                                             Tarih                            : 

İmza                            :                                                                             İmza                            :

F119 17  Sıvacı A1 Aday Bilgilendirme Formu

F119 18  Sıvacı A2 Aday Bilgilendirme FormuEtiketler