Başvuru Formu Hakkında Bilgilendirme

Kişisel Bilgiler                                                                                (BMS Mesyet  tarafından doldurulacaktır) Sınav ID:

Adayın Adı Soyadı:

 

TC Kimlik No:

 

Doğum Yeri /Tarihi:

 

e-posta adresi:

 

Cep Telefonu :

 

Adresi :

 

Adayın/ Kurumun Banka Hesap Bilgileri (Iban No)

 

İş Deneyimi Bilgileri (Varsa)

 

Tarih

İşyeri Adı/Faaliyet Konusu

İşyeri Telefonu

Görevi

Çalıştığı Birim

 

 

 

 

 

 

  Öğrenim Durumu Okuryazar       İlköğretim       Lise    Teknik lise    Meslek Yüksek Okulu      Üniversite

 

Kan Grubu: …. Rh (  )  Fiziksel bir engeliniz var mı?  □ Hayır   □ Evet     Açıklama:

(Cevabınız evet ise lütfen fiziksel engelinizi açıklayınız. Gerekli görüldüğü takdirde sağlık raporu istenir.)                                                                                                            

 

 

 

 

İşsizlik Sigortası Fonu desteğinden yararlanmak istiyorum. (Kişisel bilgilerimin ve IBAN numaramın hatalı olması halinde Sınav ve Belge ücretleri için İşsizlik Sigortası Fonu desteğinden yararlanamayacağımı kabul ediyorum).

Bireysel Başvuru

Tek Nokta Başvurusu (Sınav ücreti üçüncü kişi veya kuruluş tarafından yapılır.) Kurumun Adı:……………………………

KATILMAK İSTENEN MESLEKİ YETERLİLİK SINAV TÜRÜ (A : Zorunlu birim, B: Seçmeli Birim)

ULUSAL YETERLİLİK KODU-ADI

YETERLİLİK BİRİMİ

13UY0117-4 Harita Kadastrocu (Rev.00)

A1-T1   B1-T2   B1-P1   B2-T3   B2-P2

13UY0117-5 Harita Kadastrocu (Rev.00)

A1-T1   B1-T2   B1-P1   B2-T3   B2-P2    B3-T4   B3-P3

13UY0118-4 Yapı Teknik Ressamı Mimari/İç Mimari (Rev.00)

A1-T1   A2-T2   A2-P1   B1-T3   B1-P2    B2-T4   B2-P3

13UY0119-4 Yapı Teknik Ressamı   İnşaat/Altyapı/Üstyapı (Rev.00)

A1-T1   B1-T2   B1-P1  B2-T3  B2-P2  B3-T4  B3-P3 B4-T5   B4-P4 B5-T6  B5-P5  B6-T7  B6-P6   B7-T8 B7-P7 B8-T9 B8-P8

13UY0120-4 Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Rev.00)

A1-T1   A2-T2   B1-T3  B1-P1  B2-T4  B2-P2  B3-T5  B3-P3  B4-T6 B4-P4

13UY0120-5 Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Rev.00)

A1-T1   A2-T2   B1-T3  B1-P1  B2-T4  B2-P2  B3-T5  B3-P3  B4-T6 B4-P4  B5-T7  B5-P5  B6-T8  B6-P6  B7-T9   B7-P7  B8-T10  B8-P8

11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı (Rev.02)

A1-T1   A1-P1  A2-T2   A2-P2

12UY0055-3 Alçı Sıva Uygulayıcısı (Rev.00)

A1-T1   A1-P1  A2-T2   A2-P2

11UY0012-3 Betonarme Demircisi (Rev.02)

A1-T1   A1-P1  A2-T2   A2-P2

12UY0048-3 Duvarcı (Rev.00)

A1-T1   A1-P1  A2-T2   A2-P2

12UY0057-3 Isı Yalıtımcısı (Rev.01)

A1-T1   A1-P1  A2-T2   A2-P2

11UY0023-3 İnşaat Boyacısı (Rev.02)

A1-T1   A1-P1  A2-T2   A2-P2

16UY0253-2 İnşaat İşçisi (Rev.00)

A1-T1   A1-P1  A2-T2   A2-P2

12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı (Rev.01)

A1-T1   A1-P1  A2-T2   A2-P2

12UY0051-3 Seramik Karo Kaplamacısı (Rev.00)

A1-T1   A1-P1  A2-T2   A2-P2

* MYK-Ulusal Yeterliliklerde adı geçen ve açıklanmış olan birimlerden; zorunlu birim/birimleri ve seçmeli birimlerden katılmak istediğiniz meslek alanını seçiniz.

Başvuru Nedeni

İlk Başvuru  Tekrar Başvuru Birim Birleştirme   Yeniden Belgelendirme

 ADAY  TAAHHÜTNAMESİ

• Yukarıda belirtilen kişisel bilgilerimin doğru olduğunu; belgelendirme sistemi ve süreçleri kapsamında F06-Aday Belgelendirme Süreci Sözleşmesinde, T03-Belgelendirme Hizmetleri Ücretlendirme Talimatında, T06 Sınav Yapma Talimatı’nda yer alan bilgileri ve ilgili mesleğe ait her türlü sınav ile ilgili teorik ve uygulamalı sınav aşamalarını yerine getireceğimi, Sınav(lar)da uyulması gereken kurallara, tam riayet edeceğime, aksi davranış ve beyanlarımın belgenin iptali sonucunu doğuracağını ve kimlik bilgilerimin belge türü, belgenin geçerlilik tarihi, askıya alınması/iptal edilmesi ile ilgili tüm bilgilerin elektronik ortamda saklanmasını, duyurulmasını ve bilgilerin belgelendirme için açık olduğunu kabul ederim,

• Aşağıdaki bölümde yer alan evrakları doldurup imzalayarak BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET’e teslim ettiğimi, işsizlik sigortası fonundan yararlanmam durumunda tarafıma yapılacak geri ödemenin MYK tarafından belirlenen mevzuat ve kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmesini kabul, beyan ve taahhüt ederim.

                                                                                                                          …/…/…

                                                                                                                                              Adayın Adı - Soyadı ve İmzası

 

 

*Bu bölüm BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET tarafından doldurulacaktır!                                                 Var                Yok

F09-Başvuru Formu

 

 

F06-Aday Belgelendirme Süreci Sözleşmesi

 

 

TC Kimlik Fotokopisi

 

 

Banka Dekontu veya Tahsilat Makbuzu

 

 

Adaylar İçin Doğrudan Hibe    / Teşvik

 

 

       …/…/…

Başvuru Kabul Durumu:    Kabul    /  Red                                                    Değerlendiren Kişinin Adı Soyadı İmzası

 

 

1.Banka Bilgileri: Ziraat Bankası / Yenişehir Ankara Şubesi (471)
Müşteri No: 63044766 / Ek No: 5001

IBAN No:TR49 0001 0004 7163 0447 6650 01    

2.Banka Bilgileri: Şekerbank   (Kurumsal ve Toplu Ödeme Hesabı)

 

IBAN No: TR28 0005 9012 6013 0126 0144 81

    * Sınav ücretinizi lütfen başvurunuz kabul edildikten sonra ilgili hesaba yatırınız.

BAŞVURU FORMU HAKKINDA BİLGİLENDİRME İÇİN TIKLAYINIZ