Hakkımızda

 

       MİMARLIK, MÜHENDİSLİK, TEKNİKERLİK FAALİYETLERİ           

SINAV MERKEZİ PROJESİ

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK) tarafından uygulanan ve izlenen “VOC-TEST Merkezleri Hibe Programı “ kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İlbank iştiraki ile Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası (Bayındır Memur-Sen) tarafından yürütülen;” VOC-TEST 40 / Mimarlık Mühendislik Teknikerlik Faaliyetleri Sınav Merkezi Projesi” 21.03.2011 tarihinde TR0702.13-03/40 referans numarası ile kontrat makamı Merkezi Finans ve İhale birimi(MFİB) ile imzalayarak faaliyetlerine başlamıştır. Bütün bu proje faaliyetleri kapsamında  Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) İnşaat Sektörü Standart ve Yeterlilik Uzmanları ,akademisyen ve konu ile ilgili uzmanlarla yapılan görüşmeler sonucunda projemiz kapsamında ulusal meslek standardı ,Ulusal Yeterlilik ve Sınav  Merkezi  için konu olacak meslekler  ve seviyeler çerçevesinde çalışmalar yapılmıştır.Bu meslek alanları seviyeleri ile birlikte:


•    Harita Kadastrocu (Seviye 4)
•    Harita Kadastrocu (Seviye 5)
•    Yapı Teknik Ressamı (Mimari / İç Mimari) (Seviye 4)
•    Yapı Teknik Ressamı (İnşaat / Altyapı / Üstyapı) (Seviye 4)olarak belirlenmiştir.


Yukarıda ismi geçen Taslak Meslek Standartları oluşturulmuş Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Sektör Komitesine sunulmuş MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak söz konusu meslek standartları 16 Ekim 2012 tarih ve 28443 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Bir diğer meslek alanı :


•    Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 4)
•    Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 5) olarak belirlenmiştir.


Yukarıda ismi geçen taslak meslek standardı  için, ayrıca MYK İnşaat Sektörü,  Standart ve Yeterlilik Uzmanları ile yapılan görüşmeler sonucunda  alınan kararlar MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve söz konusu standartlar 5 Aralık 2012 tarih ve 28488 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Yeterliliklerin yayımlanmasından sonra yapılan çalışmalar sınav ve belgelendirme üzerine yoğunlaşmıştır. Sınav ve Belgelendirme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardı kapsamında Akreditasyon Denetiminin yapılması gerektiği için TÜRKAK a başvuruda  bulunulmuş, 15-16-17.05.2013 tarihinde kurumumuz denetimden geçirilmiştir.31.03.2014 tarihinde TÜRKAK tarafından Bayındır Memur-Sen Mesyet   Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak 17024 Standartları kapsamında  akredite edilmiştir.


Bütün bu sınav ve belgelendirme sürecinin devam edebilmesi için kuruluşumuzun Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirirme Kuruluşu olarak yetkilendirilmesi gerektiği için Bayındır Memur-Sen Mesyet  Mesleki Yeterlilik Kurumuna 24.04.2014 tarihinde başvuruda bulunmuş MYK Denetim Ekibi  tarafından 12-13.05.2014  tarihlerinde  Bayındır Memur-Sen MESYET Kalite Yönetim Sistemi ve Pilot Belgelendirme Sınavı denetlenmiş, 24/07/2014 tarihi itibariyle MYK tarfından yetkilenirilmiştir.


TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olan BMS MESYET  tam faaliyetli bir şekilde sınav ve belgelendirme işlemi yapacaktır.