Sıvacı (Seviye 3)

 1. AMAÇ:

Bayındır Memur Sen MESYET İktisadi İşletmesi tarafından uygulanan belgelendirme sistemi ve süreçleri dahilinde Sıvacı (Seviye 3) mesleği için kişilerin yeterlilik şartları ile diğer şartları açıklamaktır.

 

 1. YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

Sıvacı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı -11UMS0135-3

 

 1. YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

-

 1. YETERLİLİĞİN YAPISI

            Zorunlu Birimler:

11UY0024–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

11UY0024–3/A2 Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

Seçmeli Birimler:

-

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları:

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu birimlerin tamamında başarılı olmak zorundadır.

 

 1. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.

Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorular ve boşluk doldurma sorularından oluşur. Ancak boşluk doldurma sorularının sayısı toplamı toplam soru sayısının ¼’ünü geçemez

Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 ve P1 sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden 1 yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. 1 yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Adayın 1 yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste iki kez başarısız olması durumunda aşağıda içeriği belirtilen mesleki eğitim programlarını tamamlaması tavsiye edilir.

 

Eğitimin İçeriği:

 • Kişisel güvenlik ve kaza riskleri

·    İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemler

 • Kişisel koruyucu donanımlar
 • Şantiyedeki risk unsurları ve gerekli önlemler
 • Şantiyede uyulması ve yapması gereken kurallar

            Teorik Sınav (T1):

(T1) A1 Teorik Sınavı: Bu birim kapsamında başarılı olmak için en az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulamasında aday tarafından en az %80 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakikadır.

(T1) A2 Teorik Sınavı: Bu birim kapsamında başarılı olmak için en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulamasında aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakikadır.

Performansa Dayalı Sınav (P1):

(P1) A1 Performans Sınavı: F120 17 A1 Yeterlilik Birimi Performans Sınavı Değerlendirici Tablosu kontrol listesi üzerinden yapılan bilgi ve beceri değerlendirmelerinde adayın başarılı olması için en az % 80 başarı sağlaması gerekmektedir. Sınav süresi 60 dakikadır.

(P1) A2 Performans Sınavı: F120 18 A2 Yeterlilik Birimi Performans Sınavı Değerlendirici Tablosu kontrol listesi üzerinden yapılan bilgi ve beceri değerlendirmelerinde adayın başarılı olması için en az %80 başarı sağlaması gerekmektedir. Sınav süresi 180 dakikadır.

 

Teorik (T1) / Performans (P1) Sınavları

 

11UY0024 Seviye 3 Sıvacı rev.02

Ulusal Yeterlilik Kodu

Yeterlilik Birimi

En az Soru Sayısı

Başarı Notu

Sınav Süresi (dakika)

Birim Adı

Zorunlu/ Seçmeli

11UY0024–3

A1-T1

İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

Zorunlu

5

60/100

10

11UY0024–3

A1-P1

İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

Zorunlu

-

80/100

60

11UY0024–3

A2-T1

Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

Zorunlu

20

60/100

40

11UY0024–3

A2-P1

Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

Zorunlu

-

80/100

120

 

 

 1. BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

 

 1. GÖZETİM SIKLIĞI

-

 

 1. BELGE YENİLEME

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgegeçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

 1. BELGENİN ASKIYA ALINMASI:

Adayın belgesini yanlış amaçla kullanıldığının tespit edilmesi, şikayet alınması durumunda tespit edilen uygunsuzluk ve şikayet konusu giderilinceye kadar belge askıya alınır. Askı gerekçesinin ortadan kalkması sonucunda belgeli kişinin belge geçerlilik süresi devam ettirilir.

 

 1. BELGENİN İPTAL EDİLMESİ:

Belgeli Kişinin Logo/Marka Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belgeli kişinin mesleğini yapabilecek sağlık şartlarının kaybolması durumunda belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını MESYET’ e iade etmekle yükümlüdür.

 

 1. İTİRAZ VE ŞİKAYET:

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi https://bms.voc-tester.com/itiraz-sikayet sitesinden İtiraz ve Şikâyet Başvuru Formunu doldurabilir ya da formdan çıktı alarak doldurup ve imzalayarak şahsen, MESYET’ e teslim eder veya faks, eposta vb. ile gönderebilir. MESYET’ e yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

 

 1. BELGE SORGULAMA:

Belgeli kişilerin belge geçerlilik durumları, iptal ya da askı durumları ile ilgili bilgiye  https://bms.voc-tester.com/belge-sorgulama adresinden ulaşılabilir.

 

F119 17  Sıvacı A1 Aday Bilgilendirme Formu

F119 18  Sıvacı A2 Aday Bilgilendirme Formu

Sıvacı Seviye 3 Ulusal YeterlilikEtiketler