Harita Kadastrocu (Seviye 4)

 1. AMAÇ:

Bayındır Memur Sen MESYET İktisadi İşletmesi tarafından uygulanan belgelendirme sistemi ve süreçleri dahilinde Harita Kadastrocu (Seviye 4) mesleği için kişilerin yeterlilik şartları ile diğer şartları açıklamaktır.

 

 1. YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

Harita Kadastrocu (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı / 12UMS0258- 4

 

 1. YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

-

 1. YETERLİLİĞİN YAPISI

            Zorunlu Birimler:

13UY0117–4 / A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre – Kalite ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri

Seçmeli Birimler:

13UY0117–4 / B1 Temel Harita İşlemleri

13UY0117–4 / B2 Kadastro İşlemleri

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları:

Yeterliliğin elde edilmesi için A1 zorunlu biriminden ve B grubu seçmeli birimlerin en az birinden başarılı olunması gerekmektedir.

 

 1. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yeterliliğin elde edilmesi için A1 zorunlu biriminden ve B grubu seçmeli birimlerin en az birinden başarılı olunması gerekmektedir. Birimlere ilişkin sınavların ölçülmesi birlikte veya birbirinden bağımsız yapılabilir fakat her birimin değerlendirmesi ayrı yapılmaktadır.

Sınavdan başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir.

Sınavın her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayan ya da kullandığı halde başarısız olan kişilerin tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir

            Teorik Sınav:

(T1) A1 Teorik Sınavı: Adaylar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınava tabi tutulur. T1 sınavının içeriği A1 yeterlilik birimini içerir. T1 sınavı; her biri eşit puanlı en az 10 sorudan oluşur. T1 sınavı için soru başına 1-1,5 dakika süre verilir. Adaylar başarılı sayılmaları için sınavdan 100 tam puan üzerinden 80 puan almalıdır.

(T2) B1 Teorik Sınavı: Adaylar (T2) 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınava tabi tutulur. T2 sınavının içeriği B1 yeterlilik birimini içerir. T2 sınavı; her biri eşit puanlı en az 40 sorudan oluşur. T2 sınavı için soru başına 1-1,5 dakika süre verilir. Adaylar başarılı sayılmaları için sınavdan 100 tam puan üzerinden 80 puan almalıdır.

(T3) B2 Teorik Sınavı: Adaylar (T3) 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınava tabii tutulur. T3 sınavının içeriği B2 yeterlilik birimini içerir. T3 sınavı; her biri eşit puanlı en az 40 sorudan oluşur. T3 sınavı için soru başına 1-1,5 dakika süre verilir. Adaylar başarılı sayılmaları için sınavdan 100 tam puan üzerinden 80 puan almalıdır.

Performansa Dayalı Sınav:

(P1) B1 Performans Sınavı: Adaylar (P1) Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınava tabi tutulur. Adayın kontrol listesinde yer alan bütün kriterleri yerine getirmesi zorunludur. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

(P2) B2 Performans Sınavı: Adaylar (P2) Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınava tabi tutulur. Adayın kontrol listesinde yer alan bütün kriterleri yerine getirmesi zorunludur. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

 

13UY0117-SEVİYE 4 / Harita Kadastrocu – Teorik Sınav rev.00

Ulusal Yeterlilik Kodu

Yeterlilik Birimi

En Az Soru Sayısı

Başarı Notu

Sınav Süresi (dakika)

Adı

Zorunlu / Seçmeli

13UY0117-5

A1-T1

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre – Kalite ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri

Zorunlu

10

80 / 100

15

13UY0117-5

B1-T2

Temel Harita İşlemleri

Seçmeli

40

80 / 100

60

13UY0117-5

B2-T3

Kadastro İşlemleri

Seçmeli

40

80 / 100

60

 

 1. BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Belge geçerlilik süresi; belgenin düzenlediği tarihte başlar, meslek alanı ile ilgili bir işte çalışması şartıyla 5 yıl geçerlidir.

 

 1. GÖZETİM SIKLIĞI

-

 

 1. BELGE YENİLEME

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgegeçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

 1. BELGENİN ASKIYA ALINMASI:

Adayın belgesini yanlış amaçla kullanıldığının tespit edilmesi, şikayet alınması durumunda tespit edilen uygunsuzluk ve şikayet konusu giderilinceye kadar belge askıya alınır. Askı gerekçesinin ortadan kalkması sonucunda belgeli kişinin belge geçerlilik süresi devam ettirilir.

 1. BELGENİN İPTAL EDİLMESİ:

Belgeli Kişinin Logo/Marka Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belgeli kişinin mesleğini yapabilecek sağlık şartlarının kaybolması durumunda belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını MESYET’ e iade etmekle yükümlüdür.

 

 1. İTİRAZ VE ŞİKAYET:

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi https://bms.voc-tester.com/itiraz-sikayet sitesinden İtiraz ve Şikâyet Başvuru Formunu doldurabilir ya da formdan çıktı alarak doldurup ve imzalayarak şahsen, MESYET’ e teslim eder veya faks, eposta vb. ile gönderebilir. MESYET’ e yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

 

 1. BELGE SORGULAMA:

Belgeli kişilerin belge geçerlilik durumları, iptal ya da askı durumları ile ilgili bilgiye  https://bms.voc-tester.com/belge-sorgulama adresinden ulaşılabilir.

 

Harita Kadastrocu Seviye 4 Ulusal Yeterlilik