Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 5)

 1. AMAÇ:

Bayındır Memur Sen MESYET İktisadi İşletmesi tarafından uygulanan belgelendirme sistemi ve süreçleri dahilinde Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 5)   mesleği için kişilerin yeterlilik şartları ile diğer şartları açıklamaktır.

 

 1. YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı 12UMS0269 – 5

 

 1. YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

-

 1. YETERLİLİĞİN YAPISI

            Zorunlu Birimler:

13UY0120-5 /A1 İş sağlığı ve güvenliği, Çevre – Kalite ve Mesleki gelişim faaliyetleri 13UY0120-5/A2 Genel Koruma Kavramları

 

Seçmeli Birimler:

13UY0120-5/B1 Kâgir eser koruma ve restorasyonu işlemleri

13UY0120-5/B2 Ahşap eser koruma ve restorasyonu işlemleri

13UY0120-5/B3 Metal eser koruma ve restorasyonu işlemleri

13UY0120-5/B4 Seramik, çini, mozaik eser koruma ve restorasyonu işlemleri 13UY0120-5/B5 Vitray, cam eser koruma ve restorasyonu işlemleri

13UY0120-5/B6 Resim, kâğıt, deri eser koruma ve restorasyonu işlemleri

13UY0120-5/B7 Tekstil, el sanatları eserleri koruma ve restorasyonu işlemleri 13UY0120-5/B8 Alçı, kalemişi süslemeleri koruma ve restorasyonu işlemleri

 

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları:

Yeterliliğin elde edilmesi için A1, A2 zorunlu birimlerinden ve B grubu seçmeli birimlerin en az birinden başarılı olunması gerekmektedir

 

 1. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yeterliliğin elde edilmesi için A1, A2 zorunlu birimlerinden ve B grubu seçmeli birimlerin en az birinden başarılı olunması gerekmektedir. Birimlere ilişkin sınavların ölçülmesi ardıl veya birbirinden bağımsız yapılabilir fakat her birimin değerlendirmesi ayrı yapılmaktadır. Sınavda başarısız olan aday bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir.

Sınavın her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayan ya da kullandığı halde başarısız olan kişilerin tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir.

            Teorik Sınav (T1):

(T1) A1 birimine yönelik teorik sınav: Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmaktadır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1-1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 80’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

(T2) A2 birimine yönelik teorik sınav: Teorik sınavda adaylara en az 16 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmaktadır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1-1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 80’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

(T3) B1 birimine yönelik teorik sınav: (T3) 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavdır. T3 sınavı; her biri eşit puanlı en az 40 sorudan oluşmaktadır. T3 sınavı için soru başına 1-1,5 dakika süre verilir. Adaylar T3 sınavından 100 tam puan üzerinden 80 puan almalıdır.

(T4) B2 birimine yönelik teorik sınav: (T4) 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavdır. T4 sınavı; her biri eşit puanlı en az 40 sorudan oluşmaktadır. T4 sınavı için soru başına 1-1,5 dakika süre verilir. Adaylar T4 sınavından 100 tam puan üzerinden 80 puan almalıdır.

(T5) B3 birimine yönelik teorik sınav: (T5) 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavdır. T5 sınavı; her biri eşit puanlı en az 40 sorudan oluşmaktadır. T5 sınavı için soru başına 1-1,5 dakika süre verilir. Adaylar T5 sınavından 100 tam puan üzerinden 80 puan almalıdır.

(T6) B4 birimine yönelik teorik sınav: (T6) 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavdır. T6 sınavı; her biri eşit puanlı en az 40 sorudan oluşmaktadır. T6 sınavı için soru başına 1-1,5 dakika süre verilir. Adaylar T6 sınavından 100 tam puan üzerinden 80 puan almalıdır.

(T7) B5 birimine yönelik teorik sınav: (T7) 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavdır. T7 sınavı; her biri eşit puanlı en az 40 sorudan oluşmaktadır. T7 sınavı için soru başına 1-1,5 dakika süre verilir. Adaylar T7 sınavından 100 tam puan üzerinden 80 puan almalıdır.

(T8) B6 birimine yönelik teorik sınav: (T8) 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavdır. T8 sınavı; her biri eşit puanlı en az 40 sorudan oluşmaktadır. T8 sınavı için soru başına 1-1,5 dakika süre verilir. Adaylar T8 sınavından 100 tam puan üzerinden 80 puan almalıdır.

(T9) B7 birimine yönelik teorik sınav: (T9) 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavdır. T9 sınavı; her biri eşit puanlı en az 40 sorudan oluşmaktadır. T9 sınavı için soru başına 1-1,5 dakika süre verilir. Adaylar T9 sınavından 100 tam puan üzerinden 80 puan almalıdır.

(T10) B4 birimine yönelik teorik sınav: (T10) 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavdır. T10 sınavı; her biri eşit puanlı en az 40 sorudan oluşmaktadır. T10 sınavı için soru başına 1-1,5 dakika süre verilir. Adaylar T10 sınavından 100 tam puan üzerinden 80 puan almalıdır.

Performansa Dayalı Sınav (P1):

 (P1) B1 Performans Sınavı: Adayın kontrol listesinde yer alan bütün kriterleri tolere edilebilir çerçevede eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirmesi zorunludur. Sınav süresi 16 saattir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

 (P2) B2 Performans Sınavı: Adayın kontrol listesinde yer alan bütün kriterleri tolere edilebilir çerçevede eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirmesi zorunludur. Sınav süresi 12 saattir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

(P3) B3 Performans Sınavı: Adayın kontrol listesinde yer alan bütün kriterleri tolere edilebilir çerçevede eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirmesi zorunludur. Sınav süresi 5 saattir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

(P4) B4 Performans Sınavı: Adayın kontrol listesinde yer alan bütün kriterleri tolere edilebilir çerçevede eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirmesi zorunludur. Sınav süresi 8 saattir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

(P5) B5Performans Sınavı: Adayın kontrol listesinde yer alan bütün kriterleri tolere edilebilir çerçevede eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirmesi zorunludur. Sınav süresi 8 saattir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

(P6) B6 Performans Sınavı: Adayın kontrol listesinde yer alan bütün kriterleri tolere edilebilir çerçevede eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirmesi zorunludur. Sınav süresi 8 saattir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

(P7) B7 Performans Sınavı: Adayın kontrol listesinde yer alan bütün kriterleri tolere edilebilir çerçevede eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirmesi zorunludur. Sınav süresi 8 saattir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

(P8) B8 Performans Sınavı: Adayın kontrol listesinde yer alan bütün kriterleri tolere edilebilir çerçevede eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirmesi zorunludur. Sınav süresi 12 saattir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

 

Teorik (T1) / Performans (P1) Sınavları

13UY0120-Seviye 5 /Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı – Teorik Sınav rev.00

Ulusal Yeterlilik Kodu

Yeterlilik Birimi

En az Soru Sayısı

Başarı Notu

Sınav Süresi

Adı

Zorunlu / Seçmeli

13UY0120- 5

A1-T1

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre – Kalite ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri

Zorunlu

10

80 / 100

15 dk.

13UY0120-5

A2-T2

Genel Koruma Kavramları

Zorunlu

16

80 / 100

24 dk.

13UY0120-5

B1-T3

Kârgir Eser Koruma ve Restorasyonu İşlemleri

Seçmeli

40

80 / 100

60 dk.

13UY0120-5

B1-P1

Kârgir Eser Koruma ve Restorasyonu İşlemleri

Seçmeli

-

100 / 100

16 saat

13UY0120-5

B2-T4

Ahşap Eser Koruma ve Restorasyonu İşlemleri

Seçmeli

40

80 / 100

60 dk.

13UY0120-5

B2-P2

Ahşap Eser Koruma ve Restorasyonu İşlemleri

Seçmeli

-

100 / 100

12 saat

13UY0120-5

B3-T5

Metal Eser Koruma ve Restorasyonu İşlemleri

Seçmeli

40

80 / 100

60 dk.

 

13UY0120-5

B3-P3

Metal Eser Koruma ve Restorasyonu İşlemleri

Seçmeli

-

100 / 100

5 saat

13UY0120-5

B4-T6

Seramik, Çini, Mozaik Eser Koruma ve Restorasyonu İşlemleri

Seçmeli

40

80 / 100

60 dk.

13UY0120-5

B4-P4

Seramik, Çini, Mozaik Eser Koruma ve Restorasyonu İşlemleri

Seçmeli

-

100 / 100

8 saat

13UY0120-5

B5-T7

Vitray, Cam Eser Koruma ve Restorasyonu İşlemleri

Seçmeli

40

80 / 100

60 dk.

13UY0120-5

B5-P5

Vitray, Cam Eser Koruma ve Restorasyonu İşlemleri

Seçmeli

-

100 / 100

8 saat

13UY0120-5

B6-T8

Resim, Kâğıt, Deri Eser Koruma ve Restorasyonu İşlemleri

Seçmeli

40

80 / 100

60 dk.

13UY0120-5

B6-P6

Resim, Kâğıt, Deri Eser Koruma ve Restorasyonu İşlemleri

Seçmeli

-

100 / 100

8 saat

13UY0120-5

B7-T9

Tekstil, El Sanatları Eserleri Koruma ve Restorasyonu İşlemleri

Seçmeli

40

80 / 100

60 dk.

13UY0120-5

B7-P7

Tekstil, El Sanatları Eserleri Koruma ve Restorasyonu İşlemleri

Seçmeli

-

100 / 100

8 saat

13UY0120-5

B8-T10

Alçı, Kalemişi Süslemeleri Koruma ve Restorasyonu İşlemleri

Seçmeli

40

80 / 100

60 dk.

13UY0120-5

B8-P8

Alçı, Kalemişi Süslemeleri Koruma ve Restorasyonu İşlemleri

Seçmeli

-

100 / 100

12

 

 1. BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 4) yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi; belgenin düzenlediği tarihte başlar, meslek alanı ile ilgili bir işte çalışması şartıyla 5 yıl geçerlidir. 5 yıllık dönem içerisinde fiilen Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 4) işlemlerine kesintisiz 18 aydan fazla ara vermemelidir. Kişi Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 4) işlemlerine 18 aydan fazla ara vermişse yeterlilik birimlerinin pratik sınavlarından başarılı olması halinde belge geçerliliği devam eder.

 

 1. GÖZETİM SIKLIĞI

-

 

 1. BELGE YENİLEME

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgegeçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

 1. BELGENİN ASKIYA ALINMASI:

Adayın belgesini yanlış amaçla kullanıldığının tespit edilmesi, şikayet alınması durumunda tespit edilen uygunsuzluk ve şikayet konusu giderilinceye kadar belge askıya alınır. Askı gerekçesinin ortadan kalkması sonucunda belgeli kişinin belge geçerlilik süresi devam ettirilir.

 

 1. BELGENİN İPTAL EDİLMESİ:

Belgeli Kişinin Logo/Marka Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belgeli kişinin mesleğini yapabilecek sağlık şartlarının kaybolması durumunda belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını MESYET’ e iade etmekle yükümlüdür.

 

 1. İTİRAZ VE ŞİKAYET:

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi https://bms.voc-tester.com/itiraz-sikayet sitesinden İtiraz ve Şikâyet Başvuru Formunu doldurabilir ya da formdan çıktı alarak doldurup ve imzalayarak şahsen, MESYET’ e teslim eder veya faks, eposta vb. ile gönderebilir. MESYET’ e yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

 

 1. BELGE SORGULAMA:

Belgeli kişilerin belge geçerlilik durumları, iptal ya da askı durumları ile ilgili bilgiye  https://bms.voc-tester.com/belge-sorgulama adresinden ulaşılabilir.

 

Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı Seviye 5 Ulusal Yeterlilik