Logo Kullanma Talimatı


 

Logo Kullanım Talimatı

Doküman No

T04

Revizyon No

00

Sayfa No

1/3

Yürürlülük Tarihi

10/04/2014

 YAYIN VE DEĞİŞİKLİK SAYFASI

Değişen Sayfa

Tarih

Değişiklik

Revizyon No

 

10/04/2014

Yeni yayın

00

 

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

Adı ve Soyadı

İmza

Adı ve Soyadı

İmza

 

 

 

 

 
 


 

Logo Kullanım Talimatı

Doküman No

T04

Revizyon No

00

Sayfa No

2/3

Yürürlülük Tarihi

10/04/2014

 

1. KAPSAM
 
BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET personel belgesi almaya hak kazanan kişilerin, BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET logosunu (belge sembolünü) kullanma esaslarını tanımlar.
 
2. SORUMLULAR
 
2.1. Yönetim Temsilcisi
 
3. UYGULAMA
 
3.1. Logo/Marka sadece belge kapsamı dâhilinde kullanılabilir.
 
3.2. Belge üzerindeki logo hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.
 
3.3. Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.
 
3.4. Belgedeki logo, 30X30 cm ebatlarını aşmamak ve oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki logo ve ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.
 
3.5. Belgelendirilmiş personelin veya çalıştıkları kuruluşun BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET logosunun kullanım şartlarına uymadıklarının tespiti halinde, ilgili belgenin kullanımı askıya alınır ve belgelendirilmiş personel veya kuruluştan düzeltici/önleyici faaliyet yapması talep edilir. Uyarıya rağmen uygunsuzluğun devamı halinde ise ilgili belge iptal edilir.
 
3.6. Belgelendirilmiş personelin belge süresinin sona ermesi veya askıya alınması veya iptal edilmesi durumlarında belgelendirilmiş personel veya bu personelin çalıştığı kuruluş BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET logosunun/markasının kullanımını durdurmalıdır.
 
3.7. BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET logosu/markası ürün üzerinde kullanılamaz.
 
3.8. BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET logosunun/markasının kullanıldığı basılı veya elektronik ortamlarda başka bir kuruluşa ait logo kullanılacaksa, BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET logosu bu kuruşun logosundan daha fazla öne çıkacak şekilde kullanılmamalıdır.
 
3.9. BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET logosu, akreditasyon kurumu logosuyla birlikte kullanılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış ikili logo kullanımına ilişkin güncel şablonlar BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET’ den temin edilmelidir.
 
3.10. Belgelendirilen personelin akreditasyon kurumunun kurallarına da uyması gerekmektedir.
 
3.11. BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET logosunun/markasının boyutları okunabilirliklerini bozmayacak şekilde yeniden boyutlandırılabilir.
 
3.12. Logo/marka BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET web sitesinde yer alan BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET Logo ve Marka Tanımında belirtilen tüm şartları taşımalıdır.
 
3.13. Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir. BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET logosunu/markasını kullanan belgelendirilmiş personel, BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET logo/marka kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.
 
3.14. Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo ve markaların hizmete ait olmadığı durumlarda, hizmetin yapılmasında çalışan personele ait olduğu durumlarda belge numarası belirtilerek kullanılabilir.
 
3.15. Logo/marka, belgelendirilmiş personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam ve halkla ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürlerinde, hizmet katalogu üzerinde ve faaliyet raporlarında kullanılabilir.
 
3.16. BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET logosu kabartma veya hologram şeklinde kullanılabilir.
 
3.17. Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler.
                                                            
4. İlgili Dokümanlar
 
P06 Düzeltici-Önleyici Faaliyetlerin Prosedürü
  Etiketler