İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3)

 1. AMAÇ:

Bayındır Memur Sen MESYET İktisadi İşletmesi tarafından uygulanan belgelendirme sistemi ve süreçleri dahilinde İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) mesleği için kişilerin yeterlilik şartları ile diğer şartları açıklamaktır.

 

 1. YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı - 11UMS0158–3

 

 1. YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) ulusal yeterliliğinde sınava girmek isteyen adayların sınava girmeden önce yüksekte çalışabileceklerine dair sağlık raporunu belgelendirme kuruluşuna sunmak zorundadır. ‘’Yüksekte Çalışabilir’’ sağlık raporu olmayan başvurular red edilecektir.

 

 1. YETERLİLİĞİN YAPISI

            Zorunlu Birimler:

12UY0056-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması

12UY0056-3/A2 İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması

 

Seçmeli Birimler:

-

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları:

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için öngörülen yeterlilik birimlerinin tamamında başarılı olunması gerekir.

 

 1. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.

Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorular ve boşluk doldurma sorularından oluşur. Ancak boşluk doldurma sorularının sayısı toplamı toplam soru sayısının ¼’ünü geçemez

Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 ve P1 sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden 1 yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. 1 yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Adayın 1 yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste iki kez başarısız olması durumunda aşağıda içeriği belirtilen mesleki eğitim programlarını tamamlaması tavsiye edilir.

 

Eğitimin İçeriği:

 • Meslekle ilgili temel bilgiler
 • Şantiyedeki tehlike ve risk unsurları ve gerekli önlemler
 • Yüksekte çalışma ve düşmelerden korunma
 • Toplu koruma yöntemlerinin tespiti ve uygulanması
 • Çalışma alanında kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımlar
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işveren ve çalışanların yasal sorumlulukları
 • Yangın ve yangından korunma kimyasal, biyolojik ve fiziksel maddelerle ortaya çıkan risklerden korunma
 • İlk yardım bilgileri
 • Eğitim/Çalışma alanındaki ikaz ve uyarıcı işaretler,
 • İskele alanında alınacak güvenlik önlemleri,
 • Kalite kontrol prensipleri,
 • Kusurlu malzemenin ayrılması,
 • Ayrıştırılmış ve geri dönüşümü olan malzemelerin sınıflanması, depolanması
 • Çeşitli iskele malzeme bilgisi,
 • İskele elemanı, montaj elemanı malzeme bilgisi, 16. İskelenin oturduğu zemin bilgisi,

            Teorik Sınav (T1):

(T1) A1 Teorik Sınavı: Bu birim kapsamında başarılı olmak için en az 15 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulamasında aday tarafından en az %80 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakikadır.

(T1) A2 Teorik Sınavı: Bu birim kapsamında başarılı olmak için en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulamasında aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakikadır.

Performansa Dayalı Sınav (P1):

(P1) A1 Performans Sınavı: F120 13 A1 Yeterlilik Birimi Performans Sınavı Değerlendirici Tablosu kontrol listesi üzerinden yapılan bilgi ve beceri değerlendirmelerinde adayın başarılı olması için en az % 80 başarı sağlaması gerekmektedir. Sınav süresi 60 dakikadır.

(P1) A2 Performans Sınavı: F120 14 A2 Yeterlilik Birimi Performans Sınavı Değerlendirici Tablosu kontrol listesi üzerinden yapılan bilgi ve beceri değerlendirmelerinde adayın başarılı olması için en az %80 başarı sağlaması gerekmektedir. Sınav süresi 210 dakikadır.

 

Teorik (T1) / Performans (P1) Sınavları

 

12UY0056 Seviye 3 İskele Kurulum Elemanı rev.01

Ulusal Yeterlilik Kodu

Yeterlilik Birimi

En az Soru Sayısı

Başarı Notu

Sınav Süresi (dakika)

Birim Adı

Zorunlu/ Seçmeli

12UY0056-3

A1-T1

İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması

Zorunlu

15

60/100

30

12UY0056-3

A1-P1

İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması

Zorunlu

-

80/100

60

12UY0056-3

A2-T1

İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması

Zorunlu

40

60/100

80

12UY0056-3

A2-P1

İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması

Zorunlu

-

80/100

150

 

 

 1. BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

 

 1. GÖZETİM SIKLIĞI

-

 

 1. BELGE YENİLEME

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgegeçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

 

 1. BELGENİN ASKIYA ALINMASI:

Adayın belgesini yanlış amaçla kullanıldığının tespit edilmesi, şikâyet alınması durumunda tespit edilen uygunsuzluk ve şikayet konusu giderilinceye kadar belge askıya alınır. Askı gerekçesinin ortadan kalkması sonucunda belgeli kişinin belge geçerlilik süresi devam ettirilir.

 

 1. BELGENİN İPTAL EDİLMESİ:

Belgeli Kişinin Logo/Marka Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belgeli kişinin mesleğini yapabilecek sağlık şartlarının kaybolması durumunda belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını MESYET’ e iade etmekle yükümlüdür.

 

 1. İTİRAZ VE ŞİKAYET:

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi https://bms.voc-tester.com/itiraz-sikayet sitesinden İtiraz ve Şikâyet Başvuru Formunu doldurabilir ya da formdan çıktı alarak doldurup ve imzalayarak şahsen, MESYET’ e teslim eder veya faks, eposta vb. ile gönderebilir. MESYET’ e yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

 

 1. BELGE SORGULAMA:

Belgeli kişilerin belge geçerlilik durumları, iptal ya da askı durumları ile ilgili bilgiye  https://bms.voc-tester.com/belge-sorgulama adresinden ulaşılabilir.

 

F119 13 İskele Kurulum  A1  Aday  Bilgilendirme Formu

F119 14 İskele Kurulum  A2  Aday  Bilgilendirme Formu

İskele Kurulum Elemanı Seviye 3 Ulusal Yeterlilik