Çelik Kaynakçısı (Seviye 3)

 1. AMAÇ:

Bayındır Memur Sen MESYET İktisadi İşletmesi tarafından uygulanan belgelendirme sistemi ve süreçleri dahilinde Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) mesleği için kişilerin yeterlilik şartları ile diğer şartları açıklamaktır.

 

 1. YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

TS EN ISO 9606-1 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı-Ergitme Kaynağı-Bölüm 1: Çelikler

 

 1. DEĞERLENDİRME STANDARDI:

TS EN ISO 9606-1:2017

TS EN ISO 5817

 

 1. YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

-

 

 1. YETERLİLİĞİN YAPISI

            Zorunlu Birimler:

11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

 

Seçmeli Birimler:

11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri

11UY0010-3/B5 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

11UY0010-3/B6 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

 

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları:

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması gerekmektedir.

 

 1. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulmaktadır. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilmektedir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmamaktadır.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

            Teorik Sınav (T1):

(T1) A1 birimine yönelik teorik sınav: Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmaktadır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1-2 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

(T1) B1 birimine yönelik teorik sınav: Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmaktadır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1-2 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 50’sine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

(T1) B5 birimine yönelik teorik sınav: Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmaktadır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1-2 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 50’sine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

(T1) B6 birimine yönelik teorik sınav: Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmaktadır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1-2 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 50’sine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır

(T1) B9 birimine yönelik teorik sınav: Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmaktadır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1-2 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 50’sine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır

Performansa Dayalı Sınav (P1):

 (P1) A1 Performans Sınavı: A1 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda ölçme ve değerlendirmesi yapılmaktadır.

(P1) B1 Performans Sınavı: B1 birimine yönelik performansa dayalı sınav, TS EN ISO 9606-1 standardında belirtilen sınav parçaları ile yapılır. Sınav süresi 30 dk.’dır. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Adayın kaynak yaptığı numunesi TS EN ISO 9606-1 madde 6.4’e göre muayene edilir ve değerlendirme sonucunun başarılı olması gerekir.

(P1) B5 Performans Sınavı: B5 birimine yönelik performansa dayalı sınav, TS EN ISO 9606-1 standardında belirtilen sınav parçaları ile yapılır. Sınav süresi 30 dk.’dır. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Adayın kaynak yaptığı numunesi TS EN ISO 9606-1 madde 6.4’e göre muayene edilir ve değerlendirme sonucunun başarılı olması gerekir.

(P1) B6 Performans Sınavı: B6 birimine yönelik performansa dayalı sınav, TS EN ISO 9606-1 standardında belirtilen sınav parçaları ile yapılır. . Sınav süresi 30 dk.’dır. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Adayın kaynak yaptığı numunesi TS EN ISO 9606-1 madde 6.4’e göre muayene edilir ve değerlendirme sonucunun başarılı olması gerekir.

(P1) B9 Performans Sınavı: B9 birimine yönelik performansa dayalı sınav, TS EN ISO 9606-1 standardında belirtilen sınav parçaları ile yapılır. Sınav süresi 30 dk.’dır. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Adayın kaynak yaptığı numunesi TS EN ISO 9606-1 madde 6.4’e göre muayene edilir ve değerlendirme sonucunun başarılı olması gerekir.

 

Teorik (T1) / Performans (P1) Sınavları

 

11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı Seviye 3 rev.03

Ulusal Yeterlilik Kodu

Yeterlilik Birimi

En az Soru Sayısı

Başarı Notu

Sınav Süresi (dakika)

Birim Adı

Zorunlu/ Seçmeli

11UY0010-3

A1-T1

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre – Kalite ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri

Zorunlu

10

60 / 100

10

11UY0010-3

B1-T1

Elektrotla Ark Kaynağı (111)

Seçmeli

10

50 / 100

10

11UY0010-3

B1-P1

Elektrotla Ark Kaynağı (111)

Seçmeli

-

80/100

30

11UY0010-3

B5-T1

Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

Seçmeli

10

50 / 100

10

11UY0010-3

B5-P1

Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

Seçmeli

-

80/100

30

11UY0010-3

B6-T1

Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

Seçmeli

10

50 / 100

10

11UY0010-3

B6-P1

Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

Seçmeli

-

80/100

30

11UY0010-3

B9-T1

Tungsten Asal Gaz Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

Seçmeli

10

50 / 100

10

 

11UY0010-3

B9-P1

Tungsten Asal Gaz Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

Seçmeli

-

80/100

30

 

 1. BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

TS EN ISO 9606-1 Madde 9.1’de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği performans sınavında başarı gösterdiği tarihten itibaren 3 yıldır.

 

 1. GÖZETİM SIKLIĞI

Belgeli kişinin yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2’ de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur. Belgelendirilen Çelik Kaynakçısının 6 ayda bir çelik kaynakçısı olarak görev yapmaya devam ettiğine kanıt sunması gerekmektedir.

Gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

 

 1. BELGE YENİLEME

Yeterlilik belgesi, belge üzerinde belirtilen tarih itibariyle 3 yıl geçerlidir.

Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3’de tanımlandığı şekilde; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

 

 1. BELGENİN ASKIYA ALINMASI:

Belgeli kişinin gözetim sonucunun başarısız olması durumunda belge askıya alınır. Adayın belgesini yanlış amaçla kullanıldığının tespit edilmesi, şikayet alınması durumunda tespit edilen uygunsuzluk ve şikayet konusu giderilinceye kadar belge askıya alınır. Askı gerekçesinin ortadan kalkması sonucunda belgeli kişinin belge geçerlilik süresi devam ettirilir.

 

 1. BELGENİN İPTAL EDİLMESİ:

Belgeli Kişinin Logo/Marka Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belgeli kişinin mesleğini yapabilecek sağlık şartlarının kaybolması durumunda belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını MESYET’ e iade etmekle yükümlüdür.

 

 1. İTİRAZ VE ŞİKAYET:

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi https://bms.voc-tester.com/itiraz-sikayet sitesinden İtiraz ve Şikâyet Başvuru Formunu doldurabilir ya da formdan çıktı alarak doldurup ve imzalayarak şahsen, MESYET’ e teslim eder veya faks, eposta vb. ile gönderebilir. MESYET’ e yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

 

 1. BELGE SORGULAMA:

Belgeli kişilerin belge geçerlilik durumları, iptal ya da askı durumları ile ilgili bilgiye  https://bms.voc-tester.com/belge-sorgulama adresinden ulaşılabilir.

 

Çelik Kaynakçısı Seviye 3 Ulusal Yeterlilik