Betonarme Demircisi (Seviye 3)

 1. AMAÇ:

Bayındır Memur Sen MESYET İktisadi İşletmesi tarafından uygulanan belgelendirme sistemi ve süreçleri dahilinde Betonarme Demircisi (Seviye 3) mesleği için kişilerin yeterlilik şartları ile diğer şartları açıklamaktır.

 

 1. YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

Betonarme Demircisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı – 10UMS0082–3

 

 1. YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

-

 

 1. YETERLİLİĞİN YAPISI

            Zorunlu Birimler:

11UY0012–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma

11UY0012–3/A2 Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

 

Seçmeli Birimler:

-

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları:

-

 

 1. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Betonarme Demircisi (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulmaktadır. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilmektedir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmamaktadır.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı 1 yılı geçemez.

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde adayın sınavına son verilir.

            Teorik Sınav (T1):

(T1) Yapılandırılmış sözlü sınav: A1 birimine yönelik teorik sınavda adaylara, , soru ve yanıtları yapılandırılmış ve her biri eşit puan değerinde, en az beş (5) soruluk sözlü sınav (T1) uygulanmaktadır.

A2 birimine yönelik teorik sınavda adaylara, soru ve yanıtları yapılandırılmış, en az on iki (12) soruluk sözlü sınav (T1) uygulanmaktadır.  

Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmamaktadır ve her soru, yapılandırılmış cevap ve değerlendirme çizelgesine göre değerlendirilmektedir. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika zaman verilmektedir. Sözlü sınavda, değerlendirme çizelgesine göre adayların en az % 60 başarı sağlaması gerekmektedir. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini ölçmektedir.

 

Performansa Dayalı Sınav (P1):

 (P1) Performans Sınavı: A1 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda ölçme ve değerlendirmesi yapılmaktadır.

A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav ulusal yeterlilikte belirtilen beceri ve yetkinlikleri içeren Performans Sınavı Değerlendirici Tablosu (F120.06 ) göre gerçekleştirilir. Performans Sınavı Değerlendirici Tablosunda (F120.06 ) aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir.

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden en az % 80 başarı göstermesi gerekmektedir. Performansa dayalı Betonarme Demircisi (Seviye 3) sınavının süresi sınav senaryosunda belirtilmektedir.

 

Sözlü(T1*) / Performans (P1) Sınavları

11UY0012 Seviye 3 Betonarme Demircisi rev.03

Ulusal Yeterlilik Kodu

Yeterlilik Birimi

En az Soru Sayısı

Başarı Notu

Sınav Süresi (dakika)

Birim Adı

Zorunlu/ Seçmeli

11UY0012–3

A1-T1*

İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

Zorunlu

5

60/100

8 - 10

11UY0012–3

A1-P1

İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

Zorunlu

-

80/100

Sınav senaryosunda belirtilmektedir.

11UY0012–3

A2-T1*

Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

Zorunlu

12

60/100

18 - 24

11UY0012–3

A2-P1

Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

Zorunlu

-

80/100

Sınav senaryosunda belirtilmektedir.

 1. BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

 

 1. GÖZETİM SIKLIĞI

-

 

 1. BELGE YENİLEME

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

 1. BELGENİN ASKIYA ALINMASI:

Adayın belgesini yanlış amaçla kullanıldığının tespit edilmesi, şikâyet alınması durumunda tespit edilen uygunsuzluk ve şikâyet konusu giderilinceye kadar belge askıya alınır. Askı gerekçesinin ortadan kalkması sonucunda belgeli kişinin belge geçerlilik süresi devam ettirilir.

 

 1. BELGENİN İPTAL EDİLMESİ:

Belgeli Kişinin Logo/Marka Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belgeli kişinin mesleğini yapabilecek sağlık şartlarının kaybolması durumunda belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını MESYET’ e iade etmekle yükümlüdür.

 

 1. BELGE SORGULAMA:

Belgeli kişilerin belge geçerlilik durumları, iptal ya da askı durumları ile ilgili bilgiye  https://bms.voc-tester.com/belge-sorgulama adresinden ulaşılabilir.

 

F119 05  Betonarme Demircisi  A1 Aday Bilgilendirme Formu 

F119 06  Betonarme Demircisi  A2 Aday Bilgilendirme Formu 

Betonarme Demircisi Seviye 3 Ulusal Yeterlilik