Yapı Teknik Ressamı İnşaat-Altyapı-Üstyapı

 1. AMAÇ:

Bayındır Memur Sen MESYET İktisadi İşletmesi tarafından uygulanan belgelendirme sistemi ve süreçleri dahilinde Yapı Teknik Ressamı (İnşaat / Altyapı / Üstyapı) (Seviye 4) mesleği için kişilerin yeterlilik şartları ile diğer şartları açıklamaktır.

 

 1. YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

Yapı Teknik Ressamı (İnşaat / Altyapı / Üstyapı) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı / 12UMS0259-4

 

 1. YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

-

 1. YETERLİLİĞİN YAPISI

            Zorunlu Birimler:

13UY0119-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre – Kalite ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri

 

Seçmeli Birimler:

13UY0119-4/B1 Yol Projesi Çizimi

13UY0119-4/B2 Yol Projesinde Sanat Yapıları Çizimi

13UY0119-4/B3 Sulama ve Drenaj Şebeke Plan Çizimi

13UY0119-4/B4 Ahşap Yapı Projesi Çizimi

13UY0119-4/B5 Kagir Yapı Projesi Çizimi

13UY0119-4/B6 Prefabrik Yapı Projesi Çizimi

13UY0119-4/B7 Betonarme Yapı Projesi Çizimi

13UY0119-4/B8 Çelik Yapı Projesi Çizimi

 

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları:

Yeterliliğin elde edilebilmesi için A1 zorunlu biriminden ve B grubu seçmeli birimlerin en az birinden başarılı olunması gerekmektedir.

 

 1. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yeterliliğin elde edilebilmesi için A1 zorunlu biriminden ve B grubu seçmeli birimlerin en az birinden başarılı olunması gerekmektedir. Birimlere ilişkin sınavların ölçülmesi ardıl veya birbirinden bağımsız yapılabilir fakat her birimin değerlendirmesi ayrı yapılmaktadır. Sınavda başarısız olan aday bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir.

Sınavın her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayan ya da kullandığı halde başarısız olan kişilerin tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir.

            Teorik Sınav (T1):

(T1) A1 birimine yönelik teorik sınav: Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmaktadır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1-1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 80’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

(T2) B1 birimine yönelik teorik sınav: (T2) 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavdır. T2 sınavı; her biri eşit puanlı en az 40 sorudan oluşmaktadır. T2 sınavı için soru başına 1-1,5 dakika süre verilir. Adaylar T2 sınavından 100 tam puan üzerinden 80 puan almalıdır.

(T3) B2 birimine yönelik teorik sınav: (T3) 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavdır. T3 sınavı; her biri eşit puanlı en az 40 sorudan oluşmaktadır. T3 sınavı için soru başına 1-1,5 dakika süre verilir. Adaylar T3 sınavından 100 tam puan üzerinden 80 puan almalıdır.

(T4) B3 birimine yönelik teorik sınav: (T4) 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavdır. T4 sınavı; her biri eşit puanlı en az 40 sorudan oluşmaktadır. T4 sınavı için soru başına 1-1,5 dakika süre verilir. Adaylar T4 sınavından 100 tam puan üzerinden 80 puan almalıdır.

(T5) B4 birimine yönelik teorik sınav: (T5) 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavdır. T5 sınavı; her biri eşit puanlı en az 40 sorudan oluşmaktadır. T5 sınavı için soru başına 1-1,5 dakika süre verilir. Adaylar T5 sınavından 100 tam puan üzerinden 80 puan almalıdır.

(T6) B5 birimine yönelik teorik sınav: (T6) 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavdır. T6 sınavı; her biri eşit puanlı en az 40 sorudan oluşmaktadır. T6 sınavı için soru başına 1-1,5 dakika süre verilir. Adaylar T6 sınavından 100 tam puan üzerinden 80 puan almalıdır.

(T7) B6 birimine yönelik teorik sınav: (T7) 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavdır. T7 sınavı; her biri eşit puanlı en az 40 sorudan oluşmaktadır. T7 sınavı için soru başına 1-1,5 dakika süre verilir. Adaylar T7 sınavından 100 tam puan üzerinden 80 puan almalıdır.

(T8) B7 birimine yönelik teorik sınav: (T8) 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavdır. T8 sınavı; her biri eşit puanlı en az 40 sorudan oluşmaktadır. T8 sınavı için soru başına 1-1,5 dakika süre verilir. Adaylar T8 sınavından 100 tam puan üzerinden 80 puan almalıdır.

(T9) B8 birimine yönelik teorik sınav: (T9) 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavdır. T9 sınavı; her biri eşit puanlı en az 40 sorudan oluşmaktadır. T9 sınavı için soru başına 1-1,5 dakika süre verilir. Adaylar T9 sınavından 100 tam puan üzerinden 80 puan almalıdır.

Performansa Dayalı Sınav (P1):

 (P1) B1 Performans Sınavı: Adayın kontrol listesinde yer alan bütün kriterleri tolere edilebilir çerçevede eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirmesi zorunludur. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

(P2) B2 Performans Sınavı: Adayın kontrol listesinde yer alan bütün kriterleri tolere edilebilir çerçevede eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirmesi zorunludur. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

(P3) B3 Performans Sınavı: Adayın kontrol listesinde yer alan bütün kriterleri tolere edilebilir çerçevede eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirmesi zorunludur. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

(P4) B4 Performans Sınavı: Adayın kontrol listesinde yer alan bütün kriterleri tolere edilebilir çerçevede eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirmesi zorunludur. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

(P5) B5 Performans Sınavı: Adayın kontrol listesinde yer alan bütün kriterleri tolere edilebilir çerçevede eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirmesi zorunludur. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

(P6) B6 Performans Sınavı: Adayın kontrol listesinde yer alan bütün kriterleri tolere edilebilir çerçevede eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirmesi zorunludur. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

(P7) B7 Performans Sınavı: Adayın kontrol listesinde yer alan bütün kriterleri tolere edilebilir çerçevede eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirmesi zorunludur. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

(P8) B8 Performans Sınavı: Adayın kontrol listesinde yer alan bütün kriterleri tolere edilebilir çerçevede eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirmesi zorunludur. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

 

Teorik Sınav (T)

13UY0118- Seviye 4 Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/Üstyapı) – Teorik Sınav rev.00

Birim Kodu

Yeterlilik Birimi

En az Soru Sayısı

Başarı Notu

Sınav Süresi (dakika)

Adı

Zorunlu / Seçmeli

13UY0119-4

A1-T1

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre – Kalite ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri

Zorunlu

10

80 / 100

15

13UY0119-4

B1-T2

Yol Projeleri Çizimi

Seçmeli

40

80 / 100

60

13UY0119-4

B2-T3

Yol Projelerinde Sanat Yapıları Çizimi

Seçmeli

40

80 / 100

60

13UY0119-4

B3-T4

Sulama ve Drenaj Şebeke Plan Çizimi

Seçmeli

40

80 / 100

60

13UY0119-4

B4-T5

Ahşap Yapı Projesi Çizimi

Seçmeli

40

80 / 100

60

13UY0119-4

B5-T6

Kâgir Yapı Projelerini Çizimi

Seçmeli

40

80 / 100

60

13UY0119-4

B6-T7

Prefabrik Yapı Projelerini Çizimi

Seçmeli

40

80 / 100

60

13UY0119-4

B7-T8

Betonarme Yapı Projesi Çizimi

Seçmeli

40

80 / 100

60

13UY0119-4

B8-T9

Çelik Yapı Projesi Çizimi

Seçmeli

40

80 / 100

60

 

 

 1. BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi; belgenin düzenlediği tarihte başlar, meslek alanı ile ilgili bir işte çalışması şartıyla 5 yıl geçerlidir.

 

 1. GÖZETİM SIKLIĞI

-

 

 1. BELGE YENİLEME

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgegeçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

 1. BELGENİN ASKIYA ALINMASI:

Adayın belgesini yanlış amaçla kullanıldığının tespit edilmesi, şikâyet alınması durumunda tespit edilen uygunsuzluk ve şikâyet konusu giderilinceye kadar belge askıya alınır. Askı gerekçesinin ortadan kalkması sonucunda belgeli kişinin belge geçerlilik süresi devam ettirilir.

 

 1. BELGENİN İPTAL EDİLMESİ:

Belgeli Kişinin Logo/Marka Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belgeli kişinin mesleğini yapabilecek sağlık şartlarının kaybolması durumunda belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını MESYET’ e iade etmekle yükümlüdür.

 

 1. İTİRAZ VE ŞİKÂYET:

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi https://bms.voc-tester.com/itiraz-sikayet sitesinden İtiraz ve Şikâyet Başvuru Formunu doldurabilir ya da formdan çıktı alarak doldurup ve imzalayarak şahsen, MESYET’ e teslim eder veya faks, eposta vb. ile gönderebilir. MESYET’ e yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

 

 1. BELGE SORGULAMA:

Belgeli kişilerin belge geçerlilik durumları, iptal ya da askı durumları ile ilgili bilgiye  https://bms.voc-tester.com/belge-sorgulama adresinden ulaşılabilir.

 

Yapı Teknik Ressamı İnşaat-Altyapı-Üstyapı Ulusal Yeterlilik